Leden 2010

I Walk Alone

12. ledna 2010 v 18:05 | karaoketexty.cz |  TT-My Winter Storm (texty)
Put all your angels on the edge
Keep all the roses, I´m not dead
I left a thorn under your bed
I´m never gone

Go tell the world I´m still around
I didn´t fly, I´m coming down
you are the wind, the only sound
Whisper to my heart
when hope is torn apart
and no one can save you

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It´s never gone
When I walk alone

Go back to sleep forever more
Far from your fools and lock the door
They´re all around and they´ll make sure
You don´t have to see
What I turned out to be
no one can help you

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It´s never gone
When I walk alone

waiting up in heaven
I was never far from you
Spinning down I felt your every move

I walk alone

I walk alone
Every step I take
I walk alone
My winter storm
Holding me awake
It´s never gone
When I walk alone

Maija z rozbouřeného ostrova (Myrskyluodon Maija)

12. ledna 2010 v 14:42 | tarjaturunen.cz |  TT-Ostatní (překlady)
Moře potřísňuje ostrov
Vlna se zapsala do skály
Bouřlivé počasí zachycuje Maijiny pocity,
a mírný vítr je zapsán v Janneho očích.
Krutá práce moře na nich zanechává své známky
své známky.

Někdo se učí jazyk ostrova,
slova by byla příliš moc a věty nejsou potřeba.
Žena může hádat co si jiný myslí,
zná vítr, který nechal jejího muže odejít
Dívá se na odchozího, počasí je stále klidné
počasí je stále klidné.

Když se vrací se svou modlitbou
je jako muž, který zná svou ženu lépe.
Přináší na pobřeží největší rybu s výkříkem:
"Neuprchnou, zvaž je!"
Své ženě věnuje plachý pohled,
dotýkajíc se drsné látky
Vyřizuje pozdravy vlny…

Tak pokračuje jejich spolupráce
znovu, dokud nepřijde klidná letní noc
Z jediného pohledu muž rozumí své ženě,
jak se obává víření
severního otevřeného moře, když je sama
"Tak uklidněte vody zítřka, víly", utírá si slzy

Někdo se učí jazyk ostrova,
slova by byla příliš moc a věty nejsou potřeba.
Muž vidí změny něžné mysli,
když svítá, odchází.
Doprovází ho letmý pohled a počasí je stále klidné
počasí je stále klidné

Myrskyluodon Maija

12. ledna 2010 v 14:40 | tarjaturunen.cz |  TT-Ostatní (texty)
Meri jäljet lyö luotoon
vaot kallioon ne aalto tehnyt on.
Myös myrskysää tarttuu Maijan muotoon,
ja Jannen silmiin leudot tuulet kiinni jää.
Meren ankara työ heihin merkkinsä lyö,
heihin merkkinsä lyö.

Oppii luodolla kielen,
sanat liikaa ois, ja joutaa lauseet pois.
Voi aavistaa vaimo toisen mielen,
hän tuntee tuulen, joka miehen matkaan saa.
Katsoo hän lähtijää, vielä tyyni on sää,
vielä tyyni on sää.

Kun saapuu taas saaliineen hän,
on kuin mies naistaan tuntisi enemmän.
Rannalle suurimmat siioistansa tuo huutaen:
"Eivät ne karkaa, suomusta nuo!"
Katsetta arkaa vaimoon hän luo,
karkeaa sarkaa kosketellen
kertoo mies terveiset myrskyjen.

Niin jatkuu tuo yhteinen työ
taas, kunnes saapuu tyynenä kesäyö.
Yhdestä katseesta mies ymmärtää vaimoaan,
kuinka hän pelkää myrskyävää
pohjoista selkää, yksin kun jää.
"Siis tyynnytelkää huomiset veet,

haltijat", mies pyyhkii kyyneleet.
Oppii luodolla kielen,
puhe turhaa on ja lause tarpeeton.
Mies aavistaa liikkeet herkän mielen,
kun nousee aamu, joka miehen matkaan saa.
Katse saattamaan jää, vielä tyyni on sää,
vielä tyyni on sää.

Walking With The Angels

12. ledna 2010 v 14:38 | blog.emmaalvarez.com |  TT-Ostatní (texty)
"Sometimes the wonder or I am not afraid
Or understanding then all this heavy rain
And they wonder, yes they wonder
Yeah, they do

Sometimes they wonder if I will never break
For these burnings and all this heavy pain
And they wonder, yes they wonder
What I told

There is a power not from this world
I've found the power, a higher power
I'm walking with the angel
Walking with the angel
I'm talking with the angel too
I'm walking with the angels
Walking with the angels
And they pull me through the darkness too

I've been traveling the dark and deadly road
Sometimes so lonely, but never really alone
No wonder
I've been under the wings of a godless soul

I turn the secrets that I found out for sure
I wanna show you this heaven's guidance too
Don't wonder, no, no wonder
I can prove you that is true

There is a power not from this world
I've found the power, a higher power
I'm walking with the angels
Walking with the angels
I'm talking with the angel too
I'm walking with the angels
Walking with the angels
And they're watching over me and you

There is a power not from this world
I've found the power, a higher power
I'm walking with the angels
Walking with the angels
I'm talking with the angel too
I'm walking with the angels
Walking with the angels
And they're watching over me and you

I'm walking with the angels
I'm walking with the angel
I'm talking with the angels
I'm talking with an angel
And they're watching over me and you

I'm talking with the angels
I'm talking with the angels
I'm walking with the angels
I'm walking with the angel too
I'm talking with the angels
Talking with the angels too
Walking with the angels
Walking with the angels
I'm talking with the angels too
Walking with the angels"

Unavená samotou (Tired Of Being Alone)

12. ledna 2010 v 14:17 | karaoketexty.cz |  TT-Ostatní (překlady)

Unavená samotou

Jaký jsi měl sen, není to ten, co jsi měl doted'
jednou mě nech,prosím pochop, jaká jsem

Ale já nechci jít sama
potřebuji tvé ruce, aby ohřívaly mou duši

Unavená samotou

Udělám to nejlepší k tomu, abych se stala tvou láskou, zkusím
zaplnit prázdnotu v našich srdcích
všichni tak unavení samotou

Unavená samotou, potřebuji se zamilovat
unavená samotou

Tired Of Being Alone

12. ledna 2010 v 14:15 | karaoketexty.cz |  TT-Ostatní (texty)
Once...you dreamed of me
Twice...you wished that I pulled you out
You chose your life and pull me down
Still you don't understant...

Tired of being alone

What you have dreamed is not what I am so far
Let me be the one,please understand me how I am


But I don't want to walk alone
I need your hands to warm my soul

Tired of being alone

I will do my best to become your love,I'll try
To fill the emptiness in our hearts
All so tired of being alone

Tired of being alone, I need to fall in love
Tired of beïng alone

Věštec (The Seer)

12. ledna 2010 v 14:10 | karaoketexty.cz |  TT-Ostatní (překlady)
Krájím si srdce-dar pro tebe
nech sůl v mém zranění
jsi uprostřed mé zdi myšlenek,
ale ve tvé jsem neznámá

Moje zoufalství nalezá vidinu odešlého hrdiny
legendy vypráví o moudrém a siném spasiteli
Hořím u kůlu lásky,plameny se už dostaly vysoko
když se zlobím,ona je poslední útočiště na zavolání

A najednou je věštec na mé straně
Přináší lásku,zatímco zapomíná svou pýchu
A v jeho očích vidím,že na mé cestě bude líp

žádné obavy
žádné obavy

Proč je to nazýváno rájem,
když je láska jen smutek?
všechno naše utrpení a bolest zůstává stejné
Dokud ho nespatříš

Ten cíl ti ukáží legendy dávno zaniklé
Pověsti vyprávěly o hrdinovi, laskavém a zkušeném
hořím u kůlu lásky a cítím, že je to konec

A najednou je věštec na mé straně
Přináší lásku,zatímco zapomíná svou pýchu
A v jeho očích vidím,že na mé cestě bude líp

jak dlouho ke mně mluví,
uvědomuju si reflexy, zatím co poslouchám
Jeho slova uzdravují mé rány, protože on je mnou
Můj věštev žije uvnitř mě

A najednou je věštec na mé straně
Přináší lásku,zatímco zapomíná svou pýchu
A v jeho očích vidím,že na mé cestě bude líp

žádné obavy
můj věštec je tady
nejsou tam žádné obavy
můj věštec je tady
mů j věštec je tady

The Seer

12. ledna 2010 v 14:00 | karaoketexty.cz |  TT-Ostatní (texty)
I cut my heart - a gift to you
You leave salt in my wound
You are inside my wall of thoughts
But in yours I'm unknown

My desperation finds a look of hero's gone
Legends tell about a saviour wise and strong
I'm burning at the stake of love, the flames get tall
And when I'm angry she's the last resort to call

And suddenly my seer is on my side
Bringing love while forgetting his pride
In his eyes I see there'll be better times along my way

Nothing to fear
Nothing to fear

Why is it called illusion fields
When love builds only grief
All your agony and pain stays the same
Till you see

That destination shows you legends long extinct
Rumours are told about a hero kind and skilled
I'm burning at love's stake and that's the end I feel

But suddenly my seer is on my side
Bringing love while forgetting his pride
In his eyes I see there'll be better times along my way

As he longs to speak to me
I realise the reflection while listening
His words mend on my wounds cause he's me
My seer lives inside of me

When suddenly my seer is on my side
Bringing love while forgetting his pride
In his eyes I see there'll be better times along my way

Nothing to fear
My seer is here
There's nothing to fear
My seer is here
My seer is here


When A Child Is Born

12. ledna 2010 v 13:56 | lyrics.wikia.com |  TT-Ostatní (texty)
A ray of hope flickers in the sky
A tiny star lights up way up high
All across the land dawns a brand new morn'
This comes to pass when a child is born

A silent wish sails the seven seas
The winds of change whisper in the trees
And the walls of doubt crumble tossed and torn
This comes to pass when a child is born

A rosy dawn settles all around
You got to feel you're on solid ground
For a spell or two no one seems forlorn
This come to pass when a child is born

It's all a dream, an illusion now
It must come true some time soon somehow
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born