Listopad 2008

Devět překvapivých faktů o vašich vnitřních hodinách

19. listopadu 2008 v 16:24 | zdravi.idnes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka

Víte, kdy se najíst, abyste netloustli? Kdy má vaše cvičení nejvyšší účinnost a kdy je lidské tělo nastavené na sex? Tělesné rytmy ovlivňují prakticky celý váš život. Podívejte se jak.
Většina lidí si vůbec neuvědomuje, že nějaké vnitřní hodiny má. Jejich existenci si připomene obvykle teprve v okamžiku, kdy odcestuje do jiného časového pásma a začne se potýkat se změnami spánkových rytmů. Tělesné chody jsou závislé na střídání denního světla a tmy, které také řídí většinu tělesných funkcí. V závislosti na vnitřních hodinách se mění téměř všechny tělesné funkce a ovlivňují i dvě z nejdůležitějších životních událostí - narození a smrt.
Dlouhodobé porušení našich přirozených tělesných rytmů může vést až k závažnému ohrožení zdraví. Studie například prokázaly, že noční zdravotní sestry trpí rakovinou prsu častěji než denní ošetřovatelky. Práce na směny má prokazatelnou souvislost s cukrovkou nebo obezitou. Magazín Newsweek ve spolupráci s psychologem Robertem Refinettim a profesorem Stevenem Brownem z univerzity v Curichu sestavil nejpřekvapivější fakta o vnitřních hodinách.


Co všechno se dá přežít

19. listopadu 2008 v 16:18 | zdravi.idnes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka


Víte, jak dlouho vydrží člověk bez vody, přísunu jídla nebo bez možnosti vyspat se? Čtěte, v jakých extrémech je schopno přežít lidské tělo.


Jak dlouho přežije člověk bez spánku
Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoznačná. Co se týká vědecky potvrzených experimentů, drží rekord sedmnáctiletý středoškolský student Randy Gardner, který v roce 1965 vydržel nespat 264 hodin (přibližně jedenáct dní). Průměrní respondenti sledovaní ve vědeckých experimentech však vydrží bez spánku osm až deset dnů. Jde přitom o osoby, které nemají žádné závažné tělesné, neurologické či psychické problémy.
Při spánkové deprivaci však všichni sledovaní respondenti vykazovali vzrůstající problémy s koncentrací, motivací, vnímáním a dalšími mentálními procesy. Ty se postupem času stupňovaly, uvádí J. Christian Gillin, profesor psychiatrie na Kalifornské univerzitě v San Diegu, který se zabývá výzkumy spánku a poruch nálady. Nicméně po jedné až dvou nocích normálního spánku se všichni sledovaní respondenti vrátili na původní úroveň mentálních schopností.

12 chyb ve výchově

19. listopadu 2008 v 16:10 | zdravi.idnes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka

Hádky, lhaní, velké nároky, ale i podceňování. Přečtěte si, jakých dvanácti největších prohřešků se můžete dopustit při výchově svého dítěte.

1. Nedostatek citu
Pokud dítě necítí, že ho mají rodiče rádi a nezajímají se o ně, může mít v budoucnu i ono problémy vyjádřit svoje city. Je smutné, ustrašené a někdy i agresivní. Lásku a zájem si může u jiných vynucovat nebo "kupovat". To když například rozdává vrstevníkům dárky. Anebo začne hledat "náhradní" rodinu například v partě.

2. Málo času
Rodiče by si na děti měli udělat čas každý den. Nemusí mít výčitky, pokud budou trávit společné chvíle třeba jen hodinu denně. Důležité je hlavně to, jak je prožijí. Měli by se dítěti plně věnovat, hrát si s ním, povídat, vymýšlet plány. V době, kterou si vyčlení pro děti, by se neměli rozptylovat ničím jiným, měli by vypnout mobilní telefon, nevařit, neuklízet, nečíst si časopis.

3. Podceňování schopností
Dítě není méněcenná osoba, která ještě "ničemu nerozumí". Dospělí by se mu měli snažit odpovědět na každou otázku. Věta "tomu bys stejně nerozuměl" nemá v jejich slovníku co dělat.

Výkonný mozek zajistí poslech hudby

5. listopadu 2008 v 19:52 | zdravi.indes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka

Pozornost a výkonnost mozku se podle amerických odborníků zvyšuje při poslechu hudby. Maximální mozkové činnosti člověk dosáhne prý v momentě, kdy jedna skladba končí a další začíná.
Podle vědců ze Stanfordovy univerzity tento objev pomůže pochopit proces, při němž lidský mozek třídí vstupní informace z chaotického světa kolem něj.
Lidé poslouchající hudbu zapojují do činnosti části mozku, které řídí centrum pozornosti a obezřetnosti, tvoří předpovědi a aktualizuje paměť událostí. Vědci použili magnetickou rezonanci, aby zjistili, co se děje pod lebkou při různýchčinnosti. K výzkumu použili krátké úseky symfonií neznámého autora z 18. století.


Sebevražedné chování: signály, které by vás měly varovat

5. listopadu 2008 v 19:32 | zdravi.indes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka

Nezlehčujte situaci. Vyvarujte se zbytečných soudů a kázání. Nebojte se hovořit o sebevraždě otevřeně a srozumitelně. To jsou některé z praktických rad, jak u blízkých sebevražedné chování rozpoznat a jak na něj reagovat.
O sebevraždách kolují mezi lidmi zkreslené představy a předsudky. Lidé se například často domnívají, že sebevražda je impulzivním činem, kterému se nedá předejít. Opak je ale pravdou. U všech sebevrahů se před činem objevujís různé symptomy, které souhrnně nazýváme presuicidálním syndromem.
Mezi typické signály patří částečný útlum v citové a intelektuální oblasti, zmírnění agresivního chování vůči okolí a jeho zaměření směrem k vlastní osobě. Tito lidé mají zároveň živé představy a obrazy o sebevraždě. Rozhodně by se sebevrah neměl považovat za hrdinu či zbabělce. Odborníci spíše hovoří o "tunelu", ve kterém se člověk ocitá. Nevidí žádné jiné východisko ve své krizi.
Jaké jsou tedy nejvýraznější signály, které nám naznačí, že člověk uvažuje o sebevraždě? Signálů může být velmi mnoho. Dotyčný naznačuje, že se s ním v blízké budoucnosti něco stane ("Brzy už nebudu dělat žádné problémy"), nebo přímo říká, že chce umřít ("Zabiju se").
Jeho chování se radikálně změní, často se straní svých přátel a společnosti. Můžete také pozorovat, že se přestává starat o svůj zevnějšek a pije nezvykle více alkoholu. Člověku uvažujícímu o sebevraždě se prohlubuje deprese, není se také schopný soustředit.


U alkoholika trpí nejvíce okolí

5. listopadu 2008 v 19:23 | zdravi.indes.cz |  Ostatní věci týkající se člověka

Odbornou pomoc vyhledává jen zlomek závislých na alkoholu. Řekl to primář Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor.
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se u ambulantních psychiatrů léčí ročně asi 27 000 pacientů, léčebny pak evidují ročně téměř 11 000 hospitalizací. Počet lidí závislých na alkoholu však může podle Nešpora přesahovat až 600 000.


Češi a alkohol
Důvodů, proč lidé nevyhledají odbornou pomoc, je prý celá řada. "Často je to spíš okolí, které trpí alkoholismem toho člověka, než on sám," řekl Nešpor. Dokud si člověk problém neuvědomí a nepřizná, není prý možno ho vyléčit.