Srpen 2008

Fragments of Faith - Tříšt´ víry (Karmacode)

26. srpna 2008 v 14:57 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
It's not the way to cross the faith
The promise has been broken
My disease, everlasting
Let me bleed forever
I have to wait
Come and get me
Lost in here, I'm nothing
Tie my hands
Let me feel alive one more time

Where is the pain?
Somewhere down

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

My halo fades
Sin is calling
The promise has been stolen
My disease, everlasting
Let me dream forever
My soul to take
Come and get it
Lost in here, I'm nothing
Tie my hands
Let me feel alive one more time

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

Never let it go…

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Není to cesta k překonání bolesti
Slib byl zlomen
Moje choroba, neutuchající
Nech mě krvácet navždy
Musím čekat
Pojď a dostaň mě
Ztracený, nejsem k ničemu
Svaž mé ruce
Nech mě ještě jednou cítit se naživu

Kde je bolest?
Někde dole

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Moje svatozář bledne
Hřích volá
Slib byl ukraden
Moje choroba, neutuchající
Nech mě snít navždy
Vzít moji duši
Pojď a vem si ji
Ztracený, nejsem k ničemu
Svaž mé ruce
Nech mě ještě jednou cítit se naživu

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Nenech to odejít...

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
diskografie.cz

What I See - Co vidím (Karmacode)

26. srpna 2008 v 14:54 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
Hear what I say
I'm gonna get out of my mind
Where I'm going to be on your way
Your spirit is calling after
Will I disappear?
Everything dies, nothing to worry about
Everything goes on, goes on, goes on

I just don't know why everything has to go away
I just don't know why everything has to fade away
I cannot escape
There's nothing more I can do
I just don't know why do I need you?

See what I see
I'm going to get out of my mind
What am I going to… no more, no more
I'm ready to go serene to find
There's nothing to hold to reach you
Everything dies, nothing to worry about
Everything goes on, goes on, goes on

I just don't know why everything has to go away
I just don't know why everything has to fade away
I cannot escape
There's nothing more I can do
I just don't know why do I need you?

I just don't know why everything has to go away
I just don't know why everything has to fade away
I cannot escape
There's nothing more I can do
I just don't know why do I need you?

I just don't know why everything has to go away
I just don't know why everything has to fade away
I cannot escape
There's nothing more I can do
I just don't know why do I need you?
Poslyš co říkám
Asi brzo zešílím
Proč se snažím jít ve tvých stopách
Tvoje duše na mě volá
Rozplynu se?
Všechno umírá, už se o nic nemusím starat
Všechno jde dál, dál a dál

Jenom nevím, proč všechno muselo skončit
Jenom nevím, proč všechno se muselo rozplynout
Nedokářu utéct
A není tu nic, co bych ještě mohla udělat
A už vůbec nevím, proč tě potřebuju....

Viď co cidím sama
Asi se brzo zblázním
O co se snažím...ne, já už nechci
Jsem připravená jít hledat tu slečnu Klidnou
Ale není tu nic, čeho bych se mohla chytnout, abych na tebe dosáhla
Všechno umírá, už se o nic nemusím starat
Všechno jde dál, dál a dál

Jenom nevím, proč všechno muselo skončit
Jenom nevím, proč všechno se muselo rozplynout
Nedokářu utéct
A není tu nic, co bych ještě mohla udělat
A už vůbec nevím, proč tě potřebuju....

Jenom nevím, proč všechno muselo skončit
Jenom nevím, proč všechno se muselo rozplynout
Nedokářu utéct
A není tu nic, co bych ještě mohla udělat
A už vůbec nevím, proč tě potřebuju....
diskografie.cz

Devoted - Oddaná (Karmacode)

26. srpna 2008 v 14:52 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
I'll be there when there's nothing left
Night and day holding you
Harmony deep inside your soul
Meet me there

Can you feel me?
Deep inside

There's no time to deny that I'll need you
And I'll be there to inhale your delightful day
There's no time to deny, I will need you
That's why I'll be there to relieve your painful day

Hiding well where the pain is real
Night and day growing in you
Anger is poison in your veins
Meet me there

Can you feel me?
Deep inside

There's no time to deny that I'll need you
And I'll be there to inhale your delightful day
There's no time to deny, I will need you
That's why I'll be there to relieve your painful day

Deep inside

There's no time to deny that I'll need you
And I'll be there to inhale your delightful day
There's no time to deny, I will need you
That's why I'll be there to relieve your painful day
Budu tu když ti nic nezůstane
Noc a den držíc tě
Harmonie uvnitř tvé duše
Potkej mě tu

Můžeš mě cítit?
Hluboko uvnitř

Není čas odmítnout to, že tě potřebuju
A budu tady abych vdechnul tvůj nádherný den
Není čas odmítat, že tě potřebuju
To je důvod proč tu budu, abych tě zbavil strašného dne

Skrývajíc se hluboko, kde je bolest opravdová
Noc a den rostoucí v tobě
Zlost je jedem v tvých žilách
Můžeš mě tu potkat

Dokážeš mě cítit?
Hluboko uvnitř...

Není čas odmítnout to, že tě potřebuju
A budu tady abych vdechnul tvůj nádherný den
Není čas odmítat, že tě potřebuju
To je důvod proč tu budu, abych tě zbavil strašného dne

Hluboko uvnitř

Není čas odmítnout to, že tě potřebuju
A budu tady abych vdechnul tvůj nádherný den
Není čas odmítat, že tě potřebuju
To je důvod proč tu budu, abych tě zbavil strašného dne
diskografie.cz

Prosíím

23. srpna 2008 v 13:42 | sanynka (majitelka blogu) |  ***Návštěvnost***
Prosím hlasujte na TOMTO blogu.

Within Me - Uvnitř mě (Karmacode)

7. srpna 2008 v 14:26 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
Something about you that makes me feel bad
I wasn't there when a thin line destroyed your soul
I search every corner
There's nowhere to hide
How I feel ignorance
Sacrifice some days it's harder
Let's face it, it's all about me
Deeply into your own

Deep within me
Life's crawling and wasting my days
Another night gone and I know there will be another way
I'm leading myself to be free
In this eternal goodbye

Something about you will make me stronger
Now I'm aware when a man falls rebound, my fault
I search every corner
Just nowhere to hide
How I feel ignorance
Sacrifice some days it's harder
Let's face it, it's all about me
Deeply into your own

Deep within me
Life's crawling and wasting my days
Another night gone and I know there will be another way
I'm leading myself to be free
In this eternal goodbye

Here I wanna be
No more lies!

Deep within me
Life's crawling and wasting my days
Another night gone and I know there will be another way
I'm leading myself to be free
In this eternal goodbye
Kvůli nečemu v tobě se cítím špatně
Nebyl jsem tu, když ti tenká čára zničila duši
Prohledám každý kout
Není, kam by ses mohla ukrýt
Proč cítím hloupost
Někdy je obětovat se těžší
Tak se tomu postav, je to jenom kvůli mě
Hluboko v tvém nitru

Hluboko uvnitř mě
Život se plíží a plýtvá mými dny
Další noc je pryč a já vím, že musí být jiná způsob
Snažím se osvobodit
V tomhletom nekonečném odloučení

Něco v tobě mě posílí
Už si uvědomuju, když z člověka zbyde jenom odraz, byla to moje vina
Prohledám každý kout
Není, kam by ses mohla ukrýt
Proč cítím hloupost
Někdy je obětovat se těžší
Tak se tomu postav, je to jenom kvůli mě
Hluboko v tvém nitru

Hluboko uvnitř mě
Život se plíží a plýtvá mými dny
Další noc je pryč a já vím, že musí být jiná způsob
Snažím se osvobodit
V tomhletom nekonečném odloučení

Chci být tady
Už nebudu lhát!

Hluboko uvnitř mě
Život se plíží a plýtvá mými dny
Další noc je pryč a já vím, že musí být jiná způsob
Snažím se osvobodit
V tomhletom nekonečném odloučení
diskografie.cz

Our Truth - Naše pravda (Karmacode)

7. srpna 2008 v 14:25 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
Clock is ticking while I'm killing time
Spinning all around
Nothing else that you can do
To turn it back

Wicked partnership
In this crime
Ripping off the best
Condescending smile

Trying to forget
Wasting my time
We're falling right through
Lying to forget
Telling more lies
We're raising our truth

Go on and tease me

Clock is ticking while I'm stealing time
Can't you turn it back?
Stop the cycle
Let it free
Run away

Silent Sneaking
Along my Path
Rugged the Road
But we feel it
Like we're flying

Trying to Forget
Wasting my time
We're falling right through
Lying to forget
Telling more lies
We're raising our truth
Hodiny tikají, když zabíjím čas
Který se rozprostírá všude kolem
Nic jiného nemůžeš dělat
Aby jsi to vrátil

Zkažené partnerství
V tomhle zločinu
Pohřbívající všechno nejlepší z nás
Blahosklonný úsměv

Snažíc se zapomenout
Plýtvám časem
Zrovna propadáme
Lžu, abych zapomněla
Říct další lži
Vychováváme svoji pravdu

Běž a dober si mě

Hodiny tikají, zatímco kradu čas
Dokážeš jej vrátit zpátky?
Zastav cyklus
Osvoboď ho
Uteč

Ticho to práskne
Na mý cestičce
Vykoberečkovalo cestu
Ale mi ji cítíme
Jako když letíme

Zkouším zapomenout
Na plýtvání svým časem
Zrovna propadáme
Lžu, abych zapomněla
Říct další lži
A vychováváme svoji pravdu
diskografie.cz

To The Edge - Do okraje (Karmacode)

7. srpna 2008 v 14:23 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
Here I start to define it
As a sign on my skin that I just try to wash away
Reminder
Infected, it'll be painful to me

Life is so short
Close to the edge of another backdoor
Life is so sure!
…Life will be ready to twist up your world

Here it starts to enlighten
There's a frame I can't change that I just have to watch again
Reminder
Repressed inside me, it keeps repeating

Life is so short
Close to the edge of another backdoor
Life is so sure!
…Life will be ready to twist up your world

Life is so short
Close to the edge of another backdoor
Life is so sure!
…Life will be ready to twist up your world
Tady jsem si to začala uvědomovat
Jako znamínko na kůži, co jsem se ho snažila smýt
Připomínka
Jsem nakažená, a bude mě to bolet

Život je tak krátký
Tak blízko okraji, tak blízko jiným dveřím
Život je tak jistý!
....a život ti zatřese s tvým vlastním světem

Tady se to začíná vyjasňovat
Je tu nějaký rám, co ho nedokážu změnit, jo, znovu jsem si to prohlídla
Připomínka
Potlačená uvnitř mě, stále se opakuje

Život je tak krátký
Tak blízko okraji, tak blízko jiným dveřím
Život je tak jistý!
....a život ti zatřese s tvým vlastním světem

Život je tak krátký
Tak blízko okraji, tak blízko jiným dveřím
Život je tak jistý!
....a život ti zatřese s tvým vlastním světem
diskografie.cz

Fragile - Křehký (Karmacode)

7. srpna 2008 v 14:22 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Lacuna Coil
What? Damn, you're right!
Dare is about obsession
It's something inside
Wounds are bleeding in my hands
Turning blind
No one will ever stop this self made decline
Nothing really matters

He's watching me
What if I look away and deal with it
Digging in my grave
I won't deny it
Fragile my crystal ball shattered on the ground

What? Damn, you're right!
Learn is about rejection
There's nothing to hide
Wounds are healing in my hands
Turning blind
No one will ever scratch my own state of mind
Nothing really matters

He's watching me
What if I look away and deal with it
Digging in my grave
I won't deny it
Fragile my crystal ball shattered on the ground

He's watching me
What if I look away and deal with it
Digging in my grave
I won't deny it
Fragile my crystal ball shattered on the ground
Co? Zatraceně, máš pravdu!
Odvaha je jenom o posedlosti
Je to něco uvnitř
Rány na mých rukách krvácí
A já slepnu
Nikdo nikdy nezastaví to chátrání, co jsem si sama přivodila
Ale abys věděla, nic se neděje

Dívá se na mě
Co když se podívám jinam a rozdám si to s ním
Kopu ve svým hrobě
Neodmítnu
Má křehká křišťálová koule se rozbila o zem

Co? Zatraceně, máš pravdu!
Učení je o odmítnutí
Není nic, co bysme museli skrýt
Rány na mých rukách se zacelují
A já slepnu
Nikdo mi nikdy nezmění názor na svět
Nic se neděje

Dívá se na mě
Co když se podívám jinam a rozdám si to s ním
Kopu ve svým hrobě
Neodmítnu
Má křehká křišťálová koule se rozbila o zem

Dívá se na mě
Co když se podívám jinam a rozdám si to s ním
Kopu ve svým hrobě
Neodmítnu
Má křehká křišťálová koule se rozbila o zem
diskografie.cz

Vrátila jsem se!

7. srpna 2008 v 14:14 | sanynka (majitelka blogu) |  →Novinky←
Ahoj!!
Jsem zpátky i s fotkama. Najdete je na RAJČETI.
Jinak zpátky k táboru. Bylo to supr! Klidně bych si to i zopakovala
Bezvadní lidi, supr koně. Prostě paráda! Doufám že ste rádi že jsem zpátky a konečně tu budou přibývat zase nějaký články. NO, sice ještě nevím jaký, ale něco se určitě najde! Při nejhorším to budou texty a překlady. Stejně to ještě musím dodělat. Nemám ani polovinu . Nooo... časem to zmáknu :)
Tak papa a mějte se!

Pivo, levný elixír krásy

6. srpna 2008 v 16:32 | sanynka (majitelka blogu) |  Zdraví člověka a vše kolem
Pivaři říkají, že pivo dělá krásná těla. Výzkumy ukazují, že je to pravda. Zlatavý mok obsahuje látky, které zvyšují kvalitu nehtů a pokožky. Antioxidanty pomáhají v boji proti stárnutí. Konzumace ale musí být s mírou!
Na český národní nápoj dá dopustit opravdu jen málokdo. Jeho spotřeba dosahovala podle údajů z roku 2004 neuvěřitelných 156,9 litru na obyvatele. Češi tak suverénně předběhli i takové pijáky, jako jsou Dánové (89,9 litru na osobu), Němci (115,8) nebo Irové (131,1).
Krásnější vlasy, nehty i pokožka
O blahodárných účincích vína na lidské zdraví se diskutuje již dlouho. Výzkumy ale ukazují, že ani pivo by nemělo být opomíjeno. I v tomto zlatavém moku se totiž nacházejí příznivé hodnoty prospěšných látek.
"Pivo obsahuje dále řadu proteinů a spektrum B vitaminů (dokonce ve větším množství, než jsou přítomny ve víně), které zvyšují kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. V pivu je obsažena i řada iontů (jsou zastoupeny v různém množství, některých je ale v pivu méně než ve víně, např. železa). Antioxidanty, které obecně řečeno zpomalují stárnutí organismu, jsou obsaženy v pivu v přibližně stejném množství jako ve víně, liší se spíše typem (mají různý původ - chmel versus hrozny)," píší Z. Rokyta a M. Králíčková v knize Pivo a zdraví.
Pokud by se některé příslušnice něžnějšího pohlaví rozhodly pít tento nápoj od rána do večera, aby měly krásnější pleť, byly by zklamány. Stejně jako u drtivé většiny potravin a nápojů, i zde platí, že všeho má být s mírou. Doporučovanou denní dávku totiž tvoří pouze 1 půllitr tohoto zlatavého moku. Pokud byste se rozhodly přeci jen raději důvěřovat účinkům vína, zde je limit ještě nižší. Každý den by žena mohla vypít maximálně 2 decilitry.
Pozor na kalorie
Příznivé účinky by nicméně snadno mohly přebít ty negativní. Nesmíme totiž opomínat kalorickou hodnotu piva. Měli by si ho raději odpustit všichni ti, kteří usilují o snížení své váhy. Lidé snažící se udržet si svou hmotnost by měli pamatovat na rovnovážný příjem a výdej energie. V ideálním případě by si tak ti, kteří během dne nevykonávají fyzicky náročné aktivity, měli jít v průběhu dne například zacvičit, aby se přebytečné kalorie nehromadily.
Pokud jste zastánci vytrvalostních sportů, jako jsou maratony či náročné plavecké tratě, vyvarujte se konzumaci piva záhy před, v průběhu i po této aktivitě. Důvod je jednoduchý: vaše tělo má při těchto náročných sportech dost starostí samo se sebou. Jestliže organismus musí navíc zpracovávat alkohol, může docházet k přetěžování jater.
Riziko spontánního potratu
Konzumaci zlatavého moku by ženy měly výrazně omezit především v momentě, kdy se chystají otěhotnět.
"Bylo prokázáno, že pokud ženy pily více než půllitr piva či více než 2 dcl vína denně pravidelně v období jednoho roku před léčbou neplodnosti, množství jim odebraných vajíček se snižovalo až o 13% a stejný příjem alkoholu v průběhu 1 měsíce před léčbou téměř trojnásobně zvyšoval možnost neúspěchu léčby a dvojnásobně zvyšoval riziko spontánního potratu," konstatují Z. Rokyta a M. Králíčková.
Pití piva by měly ženy v ideálním případě zcela vynechat nejen v průběhu samotného těhotenství, ale i v době kojení. Alkohol, který se prostřednictvím piva dostane do organismu, proniká i do mateřského mléka. Dětem pravidelně konzumujícím takovéto upravené mléko hrozí narušení vývoje. Negativní vliv se projeví i po psychické stránce, neboť kojenci mateřské mléko nechutná, odmítá jej, a tím se zhoršuje vazba mezi ním a jeho matkou.