Červen 2008

Deceiver Of Fools - Podvodník pošetilců (Mother Earth)

30. června 2008 v 21:35 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
He feeds on fear
He feeds on pain
He rules again
If for all he hate
He will guide
That faith again

Our light in the darkness
Is too small to see
There´s always a sparkle of hope
If you just believe

He told the tale so many times
About the dream not meant to be
In a world of the free

He plays with your mind

As faith for the future faded fast
He grows strong with their displeasure
It sets him free

[Chorus:]
Deceiver of hearts
Deceiver of fools
He rules with fear
Deceiver of hopes
Deceiver of fools
He rules again

He feeds on fear
Poisons the truth
To gain their faith
To lead the way
To a world of decay

He rules your heart

He will sell your soul to the grave
Without a hesitation to make
He belongs to the dark

[Chorus]

Please awake
And see the truth
He can only be
If you believe what he tells you
Remember who you are
What you stand for
And there will always be a way

[Chorus]

In my heart there is a place
In my heart there is a trace
Of a small fire burning
A sheltering ray shines through this night
Although it ´s small, it´s bright
But darkness is lurking

He will sell your soul to bitterness and cold
Oh fear him

Deceiver of hearts
Deceiver of fools
He rules with fear
Deceiver of hopes
Deceiver of fools
Shall he rule again?
animated blood dripping divider
Živí se na strachu,
živí se na bolesti,
opět vládne.
S rostoucí nenávistí
opět získá
jejich víru.

Světýlko v temnotě
je příliš malé, aby bylo vidět.
Vždycky existují střípky naděje,
když budeš prostě věřit.

Vyprávěl ten příběh tolikrát,
o snu, který se neměl stát,
ve světě svobody.
Hraje si s tvou myslí.

Ačkoliv víra pro budoucnost rychle vymizela,
on sílí ve svých nevolích,
což jej uvolňuje.

Podvodník srdcí,
podvodník pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodník potěšilců,
opět vládne.

Živí se na strachu,
otravuje pravdu,
aby získal jejich duše,
aby razil cestu
k úpadku světa.

vládne temnému srdci,
zaprodá tvou duši až do hrobu,
bez váhání to udělá,
patří k temné straně.

Podvodník .....

Prosím vzbuď se
a prozři pravdu.
On může existovat jen,
když budeš věřit tomu, co ti říká.
Vzpoměň si, kdo jsi,
co symbolizuješ
a pak bude vždycky existovat cesta.

Podvodník .....

v mém srdci existuje místo,
v mém srdci existuje známka
malého plápolajícího ohýnku.
Ukrývající se paprsek zazáří touto nocí,
ačkoliv je malý, je dost jasný,
avšak temnota číhá.

Zaprodá tvou duši hořkosti a chladu.
Boj se ho!

Podvodník srdcí,
podvodník pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodník pošetilců,
má snad znova vládnout?
Diskografie.cz

Pears of Light - Perly Rozbřesku (Enter)

30. června 2008 v 21:32 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
After,
the cold darkness,
in the heart of the forest.
Where birds are singing,
for the new born sun

In the womb of the leaves,
on the branches of the trees,
lies the treasure of the morning,
the pearls of light.

Carried away by thee truculence of my world,
I got lost in the surch for enlightment,
The blue ran,
Covered my roots and I forgot where I came from.

Carried away by thee truculence of my world,
I got lost in the surch for enlightment,
The blue ran,
Covered my roots and I forgot where I came from.
animated blood dripping divider
Navzdory chladné temnotě,
v srdci pralesa,
tam zpívají ptáci,
pro nově zrozené slunce.

V lůně listů,
na větvích stromů,
leží poklad úsvitu,
perly rozbřesku.

Opojená jedovatostí mého světa,
ztratila jsem se při hledání objasnění,
modrý déšť
pokryl mé kořeny
a já zapomněla, odkud pocházím.

Opojená jedovatostí mého světa,
ztratila jsem se při hledání objasnění,
modrý déšť
pokryl mé kořeny
a já zapomněla, odkud pocházím.
Diskografie.cz

Candles - Svíčky (Enter)

30. června 2008 v 21:29 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
Take away
These hands of darkness
Reaching for my soul
Now, the cold wind,
blows out my candles
Feeling,
only fear,
without any hope
A thousand dark moons

A thousand winters long
A million fallen stars,
the candle burns in the womb
We try not to forget,

they live through us
Slowly they die away at every candle's end
A thousand dark moons

A thousand winters long
A million fallen stars,
the candle burns in the womb
We try not to forget

They live through us
Slowly they die away at every candle's end
animated blood dripping divider
Zažeň
ty ruce temnoty,
jež sahají po mé duši.
Teď ten chladný vítr
zhasíná mé svíčky.
Cítím
jen strach
bez jakékoliv naděje.

Tisíce temných měsíců.
Tisíce dlouhých roků.
Milióny padlých hvězd,
svíčka zažíhá to lůno.

Snažíme se nazapomenout,
že žijí kvůli nám.
Pomalu umírají s koncem každé svíčky.

Tisíce temných .....

Snažíme se .....
Diskografie.cz

Caged - Zavřený(Mother Earth)

30. června 2008 v 21:27 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
These are the darkest clouds
To have surrounded me
Now I find my self alone caught in a cage
There's no flower to be found in here
Not withering
Or pale to me
Everyone with a friendly face
Seems to hide some secret inside

He told me he loved me
While he laughed in my face
He just led me astray
He took my virtue
I feel so cold inside
Sorrow has frozen my mind

My heart is covered
With thoughts entangled
How could it ever have felt so real?
Is there a place more lonely than I feel within?
Could I have seen?
Could I have known?
I just took it as the truth
Everyone with a friendly face
Seems to hide some secret inside
Always there to remind me
To keep me from believing
That someone might be there
Who'll free me and never ever leave me
say me, that I ...
animated blood dripping divider
Tohle jsou ty nejtemnější mraky,
které mě obklopily,
teď zjišťuji, že jsem sana chycená v kleci.
Nejsou tady k nalezení žádné květiny,
jež by uvadaly
nebo chably kvůle mně.
Všichni, co mají přátelskou tvář,
vypadají, že v sobě skrývají nějaké tajemství.

Řekl mi, že mě miluje,
zatímco se mi smál do obličeje,
prostě mě svedl na zcestí.
Vzal si mou ctnost,
cítím se uvnitř tak chladná,
žal zmrazil mou mysl.

Mé srdce je pokryto
zamotanými myšlenkami.
Jak jsem je kdy mohla cítit tak skutečné?
Existuje někde osamocenějsí místo, než jak se cítím uvnitř?
Mohla bych ho vidět?
Mohla bych ho poznat?
Prostě jsem to brala jako pravdu.
Všichni mají přátelskou tvář,
vypadají, že v sobě skrývají nějaké tajemství.

Řekl mi, že mě miluje,
zatímco se mi smál do obličeje,
prostě mě svedl na scestí.
Vzal si mou ctnost,
cítím se uvnitř tak chladná,
žal zmrazil mou mysl.

Vždycky mi to připomíná,
abych se vyhýbala víře,
že může být někdo,
kdo mě osvobodí a už nikdy mě neopustí.

Řekl mi, že mě ......
Diskografie.cz

Blooded - Ušlěchtilá krev (Enter)

30. června 2008 v 21:24 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation

INSTRUMENTAL


Bittersweet - Sladkohořký (Mother Earth)

30. června 2008 v 21:21 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
If I tell you
Will you listen?
Will you stay?
Will you be here forever?
Never go away?
Never thought things would change, hold me tight
Please don't say again that you have to go

A bitter thought
I had it all
But I just let it go
Hold your silence
It's so violence since you're gone

All my thoughts are with you forever
'Till the day we'll be back together
I will be waiting for you

If I had told you
You would've listened
You had stayed
You would be here forever
Never went away

It would never have been all the same
All our time what have been in vain
Cause you had to go

The sweetest thought
Had it all
Cause I did let you go
All our moments keep me warm
When you're gone

All my thoughts are with you forever
'Till the day we'll be back together
I will be waiting for you
animated blood dripping divider
Když ti řeknu,
Budeš poslouchat?
Zůstaneš?
Budeš tu navždy?
Nikdy neodejdeš?
Nikdy jsem nepomyslela,že by se věci mohly změnit,
Drž mě pevně
Prosím neříkej znovu že musíš jít

Zlá myšlenka
Měla jsem to všechno
Ale jen tak jsem to nechala jít
Snášet tvé mlčení
Je to tak těžké, zatímco jsi pryč

Všechny mé myšlenky s tebou navždy budou
Do dne, kdy budeme opět spolu
Budu na tebe čekat

Když jsem ti řekla
Poslouchal si
Zůstal si
Byl jsi zde navždy
Nikdy nešel pryč

Nikdy to nebude stejné
Celý náš čas budeme namyšlení
Protože jsi musel jít

Zlá myšlenka
Měla jsem to všechno
Ale jen tak jsem to nechala jít
Snášet tvé mlčení
Je to tak těžké, zatímco jsi pryč

Všechny mé myšlenky s tebou navždy budou
Do dne, kdy budeme opět spolu
Budu na tebe čekat
diskografie.cz

Aguarius - Vodnář (The Silent Force)

30. června 2008 v 21:19 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
I hear your whispers
break the silence and it calms me down.
Your taste on my lips,
your salty kisses.

They say I'm seeking out the danger.
That one day you won't let me go,
(I'll drown, you'll take me down.)

I need you Aquarius,
enchanted I will have to stay.
I feel you Aquarius,
cause you the sea set me free.
You call to me Aquarius.
(You call to me, you set me free)

I relinquish to your powers.
From your grasp, I just can't hide.
Missed the danger I had to conquer.
You made me feel alive.

They say I have to be aware,
that one day you won't let me go,
(I'll drown, you'll take me down)

I need you Aquarius,
enchanted I will have to stay.
I feel you Aquarius,
cause you the sea set me free.
You call to me Aquarius.
(You call to me, you set me free)

I long for you Aquarius.
I need to be with you again.
I fear you, Aquarius.
My destiny till the end.

I need you Aquarius,
enchanted I will have to stay.
I feel you Aquarius,
cause you the sea set me free.
You call to me Aquarius.
(You call to me,you set me free)
animated blood dripping divider
Slyším tvůj šepot
jež se dere tichem a to mě uklidňuje.
tvá chuť na mých rtech,
tvé slané polibky.

Říkají, že vyhledávám nebezpečí.
Že jednoho dne mě nenecháš odejít,
že se utopím, že mě stáhneš.

Potřebuju tě, Vodnáři,
okouzlená budu muset zůstat.
Cítím tě, vodnáři,
protože ty jsi to moře, které mě osvobozuje.
Voláš mě Vodnáři.
Voláš mě Vodnáři, osvobozuješ mě.

Vzdám se do tvé moci.
Před tvým sevřením se prostě nemůžu schovat.
Propásla jsem to nebezpečí, které jsem měla přemoci.
Donutil jsi mě cítit se jako živá.

Říkají, že si musím uvědomit,
že jednoho den mě nenecháš odejít,
že se utopím, že mě stáhneš.

Potřebuju tě .......

Dychtím po tobě, Vodnáři.
Potřebuju s tebou být znovu.
Bojím se tě, Vodnáři,
Můj osude až do konce.

Potřebuju tě .......
diskografie.cz

Another Day - (The Dance)

30. června 2008 v 21:17 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
I know you´re going away
I take my love into another day
In my thoughts you´re with me
I fell in love with your ways

I know you´re going away
Lead my heart into a daze
I know you´re going away
Leaves a void in my heart and soul

Wherever you are
Whatever you do
I feel the walls surrounding you

Wherever you are
Whatever you do
I know you are independent
But I´m trying to get through you to you

Wherever you are
Whatever you do
Don´t you know, it depends on you
animated blood dripping divider
Vím, že odcházíš,
beru svou lásku do dalšího dne.
V mých myšlenkách jsi se mnou,
zamilovala jsem se do tvých zvyků.

Vím, že odcházíš,
Veď mé srdce k zaslepení.
Vím, že odcházíš,
zanechává to prázdnotu v mém srdci a duši.

Vím, že odcházíš,
beru svou lásku do dalšího dne.
V mých myšlenkách jsi se mnou,
zamilovala jsem se do tvých zvyků.

Vím, že odcházíš,
veď mé srdce k zaslepení.
Vím, že odcházíš,
zanechává to prázdnotu v mém srdci a duši.

Kdekoliv jsi,
cokoliv děláš,
cítím ty zdi, jež tě obklopují.

Kdekoliv jsi,
cokoliv děláš,
vím, že jsi nezávislý,
ale já se k tobě přes tebe snažím dostat.

Kdekoliv jsi,
cokoliv děláš,
nevíš snad, že to záleží na tobě.

vím, že odcházíš,
věď mé stdce k zaslepení.
Vím, že odcházíš,
Zanechává to prázdnotu v mém srdci a duši.
diskografie.cz

Angels - Andělé (The Silent Force)

30. června 2008 v 21:14 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
Sparkling angel I believe
You are my savior in my time of need.
Blinded by faith I couldn't hear
All the whispers, the warnings so clear.
I see the angels,
I'll lead them to your door.
There's no escape now,
No mercy no more.
No remorse cause I still remember

The smile when you tore me apart.
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real.
You broke a promise and made me realize.
It was all just a lie.

Sparkling angel, I couldn't see
Your dark intentions, your feelings for me.
Fallen angel, tell me why?
What is the reason, the thorn in your eye?
I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now
No mercy no more
No remorse cause I still remember

The smile when you tore me apart
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they turn into real.
You broke the promise and made me realize.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end.

This world may have failed you,
It doesn't give you a reason why.
You could have chosen a different path in life.

The smile when you tore me apart.
You took my heart,
Deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they turn into real.
You broke the promise and made me realize.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end
animated blood dripping divider
zářivý anděli, věřím,
že jsi byl mím spasitelem když jsem potřebovala.
oslepena svou vírou jsem nemohla slyšet
všechny hlasy šeptající, tak jasně varující

*vidím anděly,
povedu je do tvých dveří
není úniku
není slitování
žádná lítost způsobuje, že pořád pamatuji...

*ten úsměv, když jsi mě tak odtrhl
vzal jsi mi srdce
podvedl jsi mě hned na začátku
ukázal jsi mi sny
přála jsem si aby se naplnily
porušil jsi slib a nechal jsi mě uvšdomit si,
že to celé byla jen lež...

zářivý anděli, já nemohu vidět
tvé temné úmysly, ani to co ke mě cítíš
padlí anděli, řekni mi proč?!
co je příčinou? co je ti trnem v oku?

*vidím anděly,
povedu je do tvých dveří
není úniku
není slitování
žádná lítost způsobuje, že pořád pamatuji..

*ten úsměv, když jsi mě tak odtrhl
vzal jsi mi srdce
podvedl jsi mě hned na začátku
ukázal jsi mi sny
přála jsem si aby se naplnily
porušil jsi slib a nechal jsi mě uvšdomit si,
že to celé byla jen lež...

mohlo to být věčné
teď jsme dosáhli konce...

tento svět tě zklamal (neumím ještě používat may)
nedává ti to ale příčinu
měl sis vybrat jinačí životní cestu

*vidím anděly,
povedu je do tvých dveří
není úniku
není slitování
diskografie.cz

All I Need - Vše, co chci (The Heart Of Everything)

30. června 2008 v 21:08 | sanynka (majitelka blogu) |  Překlady Within Temptation
I'm dying to catch my breath
Oh why don't I ever learn?
I've lost all my trust,
though I've surely tried to turn it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe
Don't tear me down
You've opened the door now, don't let it close

I'm here on the edge again
I wish I could let it go
I know that I'm only one step away
from turning it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe

Don't tear it down, what's left of me
Make my heart a better place

I tried many times but nothing was real
Make it fade away, don't break me down
I want to believe that this is for real
Save me from my fear
Don't tear me down

Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place
Don't tear me down for all I need
Make my heart a better place

Give me something I can believe
Don't tear it down, what's left of me
Make my heart a better place
Make my heart a better place
animated blood dripping divider
Umírám, abych mohla dýchat,
Oh, proč jsem se to nikdy nenaučila?
Ztratila jsem všechnu svou víru,
Přesto, že jsem se to snažila opravdu zlepšit

Stále vidíš mé srdce?
Všechna má muka jsou pryč
když mě držíš ve svém náručí

Nenič mě, pro vše, co chci
Pošli mé srdce na lepší místo,
Ukaž mi něco, čemu můžu uvěřit,
Nenič mě
Můžeš mi otevřít dveře, nenech je zavřít se

Jsem tady znova, na hraně
Přeji si, abych směla jen tak odejít,
Vím, že jsem pouze krok mimo
abych to mohla zlepšít

Stále vidíš mé srdce?
Všechna má muka jsou pryč
když mě držíš ve svém náručí

Nenič mě, pro vše, co chci
Pošli mé srdce na lepší místo,
Ukaž mi něco, čemu můžu uvěřit,
Nenič mě
Můžeš mi otevřít dveře, nenech je zavřít se

Nenič to, co je mimo mě
Pošli mé srdce na lepší místo

Hodně jsem se snažila, ale nic nebylo opravdové
Snažím se zmizet, nenuť mě selhat
Chci uvěřit něčemu, co bude opravdové
Ochraň mě před mým strachem
Nenič mě

Nenič mě, pro vše, co chci
Pošli mé srdce na lepší místo,
Nenič mě, pro vše, co chci
Pošli mé srdce na lepší místo

Ukaž mi něco, čemu můžu uvěřit,
Neniš mě pro to, co je mimo mě
Pošli mé srdce na lepší místo
Pošli mé srdce na lepší místo

withintemptation.blog.cz