Červenec 2007

Nejsem tu

30. července 2007 v 17:12 | sanynka (majitelka blogu) |  →Novinky←
Ahoj!!
Nebudu tu od 1. srpna do 17. sprna takže nečekejte žádné články!
Jinak hlasujte v 2. bleskovce ;-) vyhodnotím ji až přijedu.
Zatím se tu mějte pěkně! :-*
©sanynka - 2008

Alkohol

25. července 2007 v 18:05 | sanynka (majitelka blogu) |  Drogy a jiné návykové látky
Alkoholické nápoje, často zvané zkráceně alkohol (slangově pak také chlast) se vyznačují různě vysokým obsahem ethanolu. Jejich požití způsobuje v menších dávkách (v závislosti na metabolismu jedince) uvolnění a euforické stavy, ve větších dávkách útlum, nevolnost až otravu.
Jejich soustavným požíváním v nadměrné míře se může vyvinout (jak duševní tak i tělesné) onemocnění - alkoholismus. Naopak v přiměřené míře můžou některé alkoholické nápoje (např. víno) organismu prospět.[1]
Přehled alkoholických nápojů

Kokain

25. července 2007 v 18:02 | sanynka (majitelka blogu) |  Drogy a jiné návykové látky
Kokain je práškovitá, bílá, krystalická hmota nejrozšířenější jako droga. Jde o alkaloid jihoamerického keře Koka pravá (starý český název Rudodřev koka).
Volná báze kokainu Crack vzniká smícháním s alkalickým činidlem (nejčastěji sodou, ale používá se např. i vápno nebo prášek do pečiva). Na výrobu 1 kg kokainu je třeba 100 - 170 kg lístků.
Kokain byl poprvé vyroben německým chemikem Albertem Niemannem v roce 1860. V roce 1862 byla zahájena komerční výroba v německém městě Darmstadt firmou Merck.
Aplikace
Lidské tělo kokain, rozpustný ve vodě, přijímá všemi sliznicemi, nejčastější je proto vdechování práškového kokainu trubičkou, tedy takzvané lajny, případně vtírání do jiných sliznic.
Injekční aplikace roztoku je méně obvyklá. Pro ní je charakteristický rychlý nástup účinků (vrchol nastává průměrně asi 3 minuty po aplikaci).
Často se kouří, někdy spolu s tabákem nebo marihuanou. Účinky to nemá veškeré žádné, protože hydrochlorid alkaloidu se vypaří při nižší teplotě než je teplota při které hoří. Pokud si uživatel chce "dopřát" jeho účinků kouřením, je nutné jako přísadu použít volnou bázi neboli crack. K aplikaci cracku kouřením je často užívána skleněná trubička o vnitřním průřezu asi 6mm.
Úplně nejstarším způsobem aplikace je žvýkání listů koky, což vede k uvolnění šťávy obsahující požadované účinné látky. Tento způsob aplikace má za následek pomalejší a pozvolný nástup účinků.

Účinky

Kokain působí na centrální nervový systém jako stimulant, jeho požití způsobuje pocity euforie, neúnavnosti, hyperaktivitu, zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence. Dochází také ke zvýšení sexuálního zájmu a potěšení ze sexu. To je ale vzápětí následované hlubokým propadem (což ovšem vede k touze drogu znovu použít). Zvyšuje totiž chvilkově produkci dopaminu a serotoninu, ale po odeznění účinků tato klesá pod původní úroveň. Tím způsobuje trvalou návykovost a poškozuje mozek. Nebezpečí návykovosti je extrémní.

Vedlejší efekty

Mezi vedlejší efekty patří paranoia a škubání sebou. Míra vedlejších příznaků se s častějším používáním zvyšuje.

V případě použití velké dávky se dostavují halucinace, tachykardie, svědění a mravenčení kůže.

Předávkování způsobuje vysoké zvýšení krevního tlaku a abnormality ve funkci srdečního svalu (kontrakce probíhají buď extrémně rychle nebo pomalu; příliš silně nebo slabě). To může vést ke smrti obvzláště u lidí, kteří už nějakou srdeční chorobou trpí.

Doba působení

Efekt působení kokainu trvá od dvaceti minut do několika hodin od použití. To závisí na dávce drogy, její koncentraci a způsobu aplikace.

Použití

Dříve byl často užíván jako lokální anestetikum v očním a zubním lékařství a při drobných zákrocích chirurgie, je také ilegální rekreační drogou.

Cena

Tržní, ale zvýšená vysoko nad reálnou úroveň snahou většiny států potlačit obchod s ním. Podle statistiky Ministerstva vnitra ČR se při pouličním prodeji cena za 1 gram pohybovala v roce 2005 v rozmezí 1500 - 3000 Kč. Prodej je v ČR i většině ostatních zemí světa ilegální, stejně jako jeho držení i pro vlastní potřebu ve větším než malém množství.

Slavní uživatelé


Heroin - pokračování

25. července 2007 v 18:01 | sanynka (majitelka blogu) |  Drogy a jiné návykové látky

Nezákonný obchod

Nezákonný obchod je rozšířen po celém světě. Největším výrobcem opia je Afghánistán. Podle výzkumu sponzorovaného OSN [7], v roce 2004 bylo zjištěno že 87% světového heroinu pochází z Afghánistánu. Předpokládá se, že organizace jako al-Káida a Tálibán jsou financovány zisky z nezákonného obchodu s heroinem [8][9].
Dr. Alfred W. McCoy tvrdí že CIA tajně spolupracovala s asijskými syndikáty a nese spoluvinu za rozšíření ilegálního obchodu s heroinem v letech 1970 až 1973 při vedení studené války.
Heroin je jednou z nejvýnosnějších drog díky snadné manipulaci s ním. V současnosti se opiový mák pěstuje hlavně na Blízkém východě, Pákistánu, Afghánistánu a Asii, zejména v oblasti Zlatého trojúhelníku rozprostírajícího se přes Myanmar, Thajsko, Vietnam, Laos a jižní Čínu. Dále se opium pěstuje v Mexiku a Kolumbii. Většina heroinu spotřebovaného v USA pochází z Mexika a Kolumbie. Až do roku 2004 byl za největšího výrobce považován Pákistán. Úsilí pákistánských protinarkotických sil snížilo pěstování opia na 59% oproti roku 2001.
V případě usvědčení z nezákonného obchodu s heroinem hrozí v mnoha zemích (jako Malajsie, Indonésie, Taiwan, Thajsko a Singapur) trest smrti. Trest je vykonáván i na cizincích pocházejících ze zemí, kde trestní řád trest smrti neuznává. V roce 2005 došlo k uvěznění 9 Australanů na Bali a k popravě pověšením Australana Van Tuong Nguyena v Singapuru.

Rizika zneužívání

 • Předávkování, pravděpodobnost smrti
 • Pro intravenózní uživatele, při použití nesterilních jehel a injekčních stříkaček hrozí nákaza patogeny jako žloutenka nebo HIV, stejně jako bakteriální nebo mykotická endokarditida.
 • Otrava z příměsí přidaných pro naředění heroinu
 • Chronická zácpa
 • Zkornatění žil
 • Tolerance vedoucí ke zvyšování dávky pro dosažení stejného účinku.
Mnoho zemí a vlád začíná podporovat programy zajišťující bezplatnou výměnu jehel a injekčních stříkaček za sterilní pro uživatele nelegálních drog kvůli potlačení některých z těchto rizik. Drug Policy Alliance oznámila, že až 75% nových případů AIDS mezi ženami a dětmi je přímý či nepřímý důsledek injekční aplikace drog.

Odvykání

Odvykací příznaky u heroinu (nebo jiných rychle působících opioidů) mohou začít do 6 hodin od poslední dávky. Dostavuje se pocení, malátnost, úzkost a deprese, trvalá intenzivní erekce (priapismus), celková slabost, svíravá bolest v končetinách, zívání, slzení, poruchy spánku, studený pot, třesavka, kruté bolesti svalů a kostí bez zjevné fyzické příčiny, nevolnost, zvracení, průjem, husí kůže, křeče a horečka. Mnoho závislých si též stěžuje na bolestivý stav popisovaný též jako "itchy blood (svědící krev)" jež vede k drbání a škrábání způsobující modřiny a někdy protržení kůže. Náhlé vysazení heroinu způsobuje svalové křeče nohou (syndrom neklidných nohou).
Existují dva hlavní přístupy k usnadnění odvykací léčby. První spočívá v nahrazení drogy opioidy s dlouhodobějším účinkem (jako metadon, buprenorfin) a pomalým snižováním jejich dávky. Druhý přístup, který může být použit i v kombinaci s prvním, spočívá v nahrazení drogy neopioidním léčivem.
V druhém případě se pro zmírnění extrémní úzkosti podávají benzodiazepiny, jako diazepam (Valium). Nejběžnějším benzodiazepinem používaným jako součást detoxu v těchto případech je oxazepam (Serax). Použití benzodiazepinů může též vést k závislosti a mnoho lidí závislých na opiátech také zneužívá ostatní látky tlumící činnost centrálního nervového systému, jako benzodiazepiny a barbituráty.
Vysazení opiátů může být občas fatální, ale komplikace spojené s odvykáním u benzodiazepinů, barbiturátů a alkoholu (jako záchvaty, srdeční zástava a delirium tremens) se jeví jako nebezpečné a potencionálně fatální. Mnoho symptomů spojených s odvykáním u opiodů jsou přičteny na vrub hyperaktivitě sympatického nervového systému (SNS), která může být potlačena. Používají se látky jako klonidin (Catapres), jež jsou původně určeny pro léčbu hypertenze.

Interakce

Opiáty jsou prostředky se silným tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Pravidelní uživatelé si vypěstují fyziologickou toleranci vedoucí k stupňovitě se zvyšujícímu dávkování. V kombinaci s ostatními tlumivými prostředky může heroin zabít i zkušené uživatele, zejména když se jejich tolerance drogy snižuje a nebo se zvýší síla jejich obvyklé dávky.
Toxikologické studie úmrtí spojených s heroinem odhalily časté spojení heroinu s dalšími tlumivými prostředky jako je alkohol, benzodiazepiny a příležitostně i metadon. Ironií je, že benzodiazepiny a metadon se používají při léčbě závislosti na heroinu.
Kokain se také ukazuje být smrtelný v kombinaci s heroinem. Ačkoliv tzv. "speedballs" při injekční aplikaci je mezi narkomany populární směsí dvou drog, kombinace prostředků tlumivých a stimulujících může mít neočekávané a někdy fatální následky. Počátkem roku 2006 se ve Spojených státech náhle objevilo několik úmrtí přisouzených buď kombinaci fentanilu s heroinem a nebo čistého fentanilu vydávaného za heroin.

Heroin na předpis

V roce 1994 zahájilo Švýcarsko program předpisování heroinu pro narkomany, kteří se nehodí pro odvykací programy - například z důvodu opakovaného selhání odvykací kůry. Cílem je uchránit zdraví závislých před nebezpečím hrozícím z nízké kvality pouličního heroinu. Dalším důvodem je snížení kriminality související s drogami a navíc je pro závislé snadnější sehnat a udržet si placené zaměstnání. Program začal v roce 1994 se 340 závislými a později byl rozšířen na 1000 uživatelů po té, co lékařské a sociální studie doporučily pokračování programu. Lidem je předepsáno aplikovat si heroin v místě, kde si jej koupí (speciální místnosti, lékárny) za přibližně 11 € za jednu dávku.
Úspěch švýcarského programu vedl německá, holandská a australská města k zavedení podobných programů. Drugpolicy švýcarský projekt, anglicky, holandský projekt na BBC online

Heroin v kultuře

Heroin se v kultuře začal objevovat několik let po svém objevení. Jedním z prvních literárních zpracování užívání heroinu byly pravděpodobně příběhy Sherlocka Holmse napsané Sir Arthur Conan Doylem. Ačkoliv to není zcela zřejmé a všeobecně se považuje, že Holmesovy příběhy naznačují, že Holmes byl závislý na jiné, dříve objevené droze, na kokainu, mnoho lidí věří, že Doyle ve skutečnosti zmiňoval heroin.
Heroin byl dlouho spojen s hudbou a hudebním průmyslem. Poprvé se objevil jako hlavní sociální problém po 2. světové válce, když se rozšířil do džezového světa. Mnoho předních muzikantů - hlavně těch, kteří se hlásili k bebopové škole - se stali závislými a obraz zdrogovaných muzikantů byl rychle rozšířen jako obraz typický, zejména novinovými zprávami, nebo filmy jako The Man With The Golden Arm, jenž byl, ironicky, prvním z Hollywoodských filmů, který nezobrazoval drogovou závislost přehnaně populárním a propagandistickým způsobem.
Saxofonista Charlie Parker, pianista Thelonious Monk a zpěvačka Billie Holiday byli často prezentováni jako drogoví zkrachovalci (Billie Holiday strávila osm měsíců ve vězení během vrcholu své kariéry). Holiday a Parker (nebo minimálně kult, který kolem nich vyrostl) byli obviňováni z oslavování drog.
V 70. letech podlehli heroinu dvě rockové hvězdy - zpěvačka Janis Joplin a vůdčí osobnost The Doors Jim Morrison. Kytarová legenda Jimi Hendrix byl rovněž obviněn ze závislosti krátce před svou smrtí. Ray Charles byl rovněž těžce závislým na heroinu v počátcích své kariéry až do svého uvěznění v roce 1964.
Díky silným základům v džezové oblasti, heroin snadno pronikl do scény rockové muziky koncem 60. let. Keith Richards z The Rolling Stones je pravděpodobně nejznámějším rockovým narkomanem. Byl závislým po většinu 70. let. K heroinu ho pravděpodobně přivedl přítel celé skupiny, dealer Robert Fraser.
Lou Reedova skladba "Heroin", poprvé nahraná skupinou The Velvet Underground v roce 1967, je pravděpodobně první písní, kde je použit heroin v rockovém stylu. Heroin a kultura kolem jeho užívání se dostala do mnoha Reedových písní.
Ačkoliv měl menší publicitu než LSD nebo marihuana, dostal se heroin i do tvorby The Beatles. Jméno "Henry the Horse" v písni "Being For The Benefit of Mr Kite" (1967) pravděpodobně odkazuje na heroin a píseň "Happiness is a warm gun" na něj také pravděpodobně skrytě odkazuje. V roce 1970 John Lennon přiznal, že on a Yoko Ono užívali heroin v posledních dnech kariéry skupiny.
Během hluboké krize v počátku 70. let, kdy měla většina závislých velké problémy, rocková legenda Eric Clapton utrácel za heroin 1 000 £ týdně. Droga byla také pevnou součástí metalové scény 70. a 80. let jako Mötley Crüe. Členové Guns N' Roses písní "Mr. Brownstone" jasně popsali svou závislost.
Užívání heroinu se šířilo napříč celým zábavním světem. Nevyhnuli se mu ani zpěvák Boy George a herec Robert Downey Jr. Pokračovaly též smrtelné případy předávkování, jako známý případ smrti herce River Phoenixe, stejně tak jako smrt zpěváka skupiny Sublime Bradley Nowella. Též závislost lídra skupiny Nirvana, Kurta Cobaina, který zemřel roku 1994, byla středem mediálního zájmu.
Užívání a závislost na heroinu je předmětem mnohé kulturní tvorby jako:

Heroin

25. července 2007 v 17:58 | sanynka (majitelka blogu) |  Drogy a jiné návykové látky
Heroin, neboli diacetylmorfin je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfinu, z něhož se připravuje acetylací. Bílá krystalická forma je většinou jeho sůl s kyselinou chlorovodíkovou, diacetylmorfin hydrochlorid. Je silně návykový. Jeho trvalé užívání způsobuje poměrně velkou toleranci v porovnání s jinými látkami, ačkoliv bylo zaznamenáno občasné užívání bez odvykacích příznaků. Mezinárodně je heroin kontrolován podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (Single Convention on Narcotic Drugs) [1], která jej zařazuje do kategorie IV k omezenému použití ve zdravotnictví ve zdůvodněných případech a k níž bývalé Československo přistoupilo ratifikací dne 23. listopadu 1963. V ČR podléhá v souladu s touto konvencí ustanovením Zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění dalších právních předpisů [2]. U nás, stejně jako v mnoha jiných státech, je výroba, držení a prodej heroinu nelegální, ale například ve Velké Británii je pod jménem diamorphine k dostání na lékařský předpis.
Historie
5 g lahvička heroinu od firmy Bayer 5 g lahvička heroinu od firmy Bayer
Poprvé heroin syntetizoval v roce 1874 C. R. Alder Wright, britský chemik pracující v Londýnské St. Mary's Hospital Medical School. Zkoumal reakce morfinu s různými kyselinami. Po několik hodin vařil bezvodý morfin s acetanhydridem a získal tím silněji působící acetylovanou formu morfinu, kterou dnes nazýváme diacetylmorfin. Směs odeslal na analýzu F. M. Pierceovi z Owens College v Manchesteru, který provedl několik testů na psech a králících.
Heroin jako lék poprvé vyrobil Felix Hoffmann z německé farmaceutické společnosti Bayer v Elberfeldu 11 dní po té co objevil aspirin. Bayer registroval heroin (pravděpodobně z něm. heroisch - heroický) jako ochrannou známku.
Od roku 1898 do 1910 byl prodáván jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli. Bayer prodával heroin jako "lék" pro lidi závislé na morfinu do té doby než bylo objeveno, že se v játrech metabolizuje na morfin. Veškeré opiáty jsou v játrech metabolizovány na identickou molekulu s odlišnou koncentrací v krvi. Společnost se ocitla poněkud v rozpacích díky tomuto objevu, který se pro Bayer stal historickým trapasem [3]. Stejně jako u aspirinu, Bayer ztratil některé z jeho ochranných známek kvůli I. světové válce.

Použití a účinky

Asijský heroin Asijský heroin
Ve Velké Británii je heroin k dostání na lékařský předpis, ačkoliv patří mezi přísně sledovaná léčiva (Class A drug). V souladu britským lékopisem (British National Formulary - BNF) diamorfin hydrochlorid může být použit při léčbě akutní bolesti, infarktu myokardu, akutním pulmonárním edému a chronické bolesti. Léčba chronické nemaligní bolesti musí být dohlížena specialistou. BNF poukazují na to, že veškerá opiodní analgetika způsobují závislost a toleranci, ale to není na překážku při mírnění bolesti v případě nevyléčitelně nemocných pacientů. Použití při paliativní péči o pacienty s rakovinným onemocněním bývá heroin aplikován automaticky dávkujícími infuzemi. V porovnání s morfinem způsobuje heroin méně nevolnosti, hypotenze, uklidnění, euforie a rozpouští se v menším množství tekutin.
Při podání laboratorním myším intravenózně je smrtelná dávka LD50 21,8 mg/kg, při podání intracerebrálním dokonce pouhých 0,14 mg/kg. Nejnižší hodnoty smrtelné dávky LDLo při subkutánním podání u myší jsou uváděny kolem 260 mg/kg. Podobné údaje jsou uváděny u laboratorních krys.
Heroin je nezákonně široce zneužíván jako silná a návyková droga, vyvolávající silnou euforii, která často mizí spolu se zvyšováním tolerance. Předpokládá se, že oblíbenost heroinu narkomany, v porovnání s morfinem nebo jinými opiáty, pramení z poněkud odlišného vnímání jejich účinků [4]. Je to způsobeno vysokou rozpustností v tucích způsobenou acetylovými skupinami, díky kterým molekula velmi rychle proniká hematoencefalickou bariérou. Heroin je užíván mnoha způsoby, např. šňupáním nebo injekčně. Též může být inhalován po zahřátí.
V mozku je heroin rychle metabolizován na morfin odstraněním acetylových skupin. Je to molekula morfinu, připojená k opioidovým receptorům, která způsobuje subjektivní účinek heroinového opojení. Heroin je tedy prekursor drogy (prodroga, angl. prodrug).
Nástup účinku heroinu je závislý na způsobu užití. Orálně je heroin bezezbytku metabolizován na morfin než projde hematoencefalickou bariérou takže účinek je stejný jako u morfinu užitého orálně. Šňupání heroinu způsobuje prudký nástup účinku během 10 až 15 minut. Kouření heroinu způsobuje adrenalinový nástup účinků během 2 až 5 minut. Intravenózní aplikace způsobuje okamžitý nástup během 7 až 8 sekund, zatím co po intramuskulární aplikaci nastupuje účinek po 5 až 8 minutách.
Heroin je agonista μ-opioidu (mu-opioid). Působí na endogenní μ-opioidové receptory které jsou rozmístěné v mozku, míše a trávicí soustavě téměř u všech savců. Heroin je, spolu s dalšími opioidy, agonistou čtyř endogenních neurotransmiterů. Jsou to β-endorfin, dynorfin, leu-enkefalin, a met-enkefalin. Tělo odpovídá na přítomnost heroinu v mozku snížením (a někdy zastavením) produkce endogenních opioidů. Endorfiny jsou pravidelně uvolňovány v mozku a nervech, aby mírnily bolest. Jejich další funkce jsou stále nejasné, ale jsou pravděpodobně spojeny s účinky způsobenými heroinem, jako tišení kašle nebo průjmu. U uživatelů heroinu snížená produkce endorfinu vytváří závislost na heroinu a vysazení heroinu způsobuje silné příznaky jako bolest (dokonce i při absenci fyzických příčin). Tyto příznaky nazýváme odvykací (abstinenční) příznaky. Následují 6 až 8 hodin po podání poslední dávky heroinu.
Masový vrah, praktický lékař Harold Shipman získal velké množství diamorfinu psaním předpisů pro své pacienty postižené rakovinou, jimž ho nevydal. 31. ledna 2000 byl usvědčen ze zabití 15 pacientů diamorfinem, ačkoliv pozdější vyšetřování ukázalo že bylo zabito 220 až 240 lidí [5].

Výroba a distribuce

Výrobci heroinu Výrobci heroinu

Výroba

Pro černý trh je heroin vyráběn rafinací surového opia. Na rozdíl od drog jako LSD, jejichž výroba vyžaduje značné znalosti chemie a přístup k prostředkům jež jsou přísně kontrolovány, výroba heroinu z opia je v prvních třech fázích relativně jednoduchým procesem vyžadujícím průměrné technické znalosti a běžně dostupné chemikálie. Poslední stupeň výroby heroinu, oblíbeného na západních trzích, je složitější a obnáší potenciálně nebezpečné chemické postupy. Cena heroinu se v Evropě pohybuje okolo 29 až 213 € za gram podle země prodeje a kvality [6].
Nejdříve se ze surového opia izoluje čistý morfin (rozpuštěním ve vodě a vysrážením s vápenatými solemi, poté reakcí s amoniakem). Poté morfin reaguje s acetanhydridem (používaným i při výrobě acylpyrinu) v komplikovaném pětistupňovém procesu, používaném většinou rafinérií ve Zlatém trojúhelníku. Prvním stupněm je vaření morfinu při 85 °C po šest hodin se stejným množstvím acetanhydridu. V druhém kroku se přidáním vody s kyselinou chlorovodíkovou produkt částečně vyčistí. Přidáním uhličitanu sodného se usadí jemné částice. Ve čtvrtém stupni se heroin zahřívá spolu s aktivním uhlím a ethanolem až do odpaření veškerého ethanolu. Pátý stupeň, používaný jen občas, pouze přemění heroin v čistší formu bílého jemného heroinu (tzv. "čtyřka" angl. "no. 4 heroin"), který se distribuuje hlavně na západních trzích. V tomto posledním nejnebezpečnějším stupni je heroin rozpuštěn v alkoholu a přídavkem éteru s kyselinou chlorovodíkovou se vysráží v podobě jemných bílých vloček. Tento stupeň je nebezpečný kvůli éteru, který může explodovat a poničit tak zařízení (jak se to již stalo mnohým výrobcům).
Čistota výchozího morfinu, extrahovaného z opia, do značné míry určuje kvalitu výsledného heroinu. Většina heroinu z černého trhu je vysoce znečištěna nečistotami zbylými po rafinaci opia, dokonce i když je výsledný produkt ve vyšší třídě čistoty (80-90%). Než se dostane ke konečnému spotřebiteli, je většinou několikrát naředěn a jeho čistota klesá na 5-10%. Často je čistota zveličována překupníky, protože narkomané nemají při koupi na ulici možnost ověření skutečné čistoty, a tak se mohou řídit pouze objemem.

Historie

Původ současného mezinárodního řetězce výroby a obchodu s heroinem může být vystopován až k problematickým obchodům s opiem mezi Velkou Británií a Čínou koncem 18. století. Obchod s opiem zažehl dvě opiové války, které vyústily v řadu nerovných smluv, které nakonec vedly k postoupení Hong Kongu Velké Británii v polovině 19. století. Ve 20. století čínské gangy Triád, z nichž většina má základny v Hong Kongu a jižní Číně, pravděpodobně hrají hlavní roli v obchodech s heroinem.
Ačkoliv byl heroin legální v mnoha zemích světa až do konce 2. světové války, zdravotní rizika, závislost a velmi rozšířené zneužívání vedlo většinu západních zemí v druhé polovině 20. století k vyhlášení heroinu za kontrolovanou látku.
Před 70. lety 20. století byla většina opia, zkonzumovaná na západě, vypěstována v Turecku. V 60. letech pod tlakem USA a OSN Turecko souhlasilo s omezením jeho produkce. Turecko bylo hlavním pěstitelem a zpracovatelem surového opia v regionu "Zlatého trojúhelníku" do konce 60. let.
Ačkoliv nezákoný obchod s heroinem začínal být v 30. letech stále rozšířenější, historik Alfred W. McCoy tvrdí, že byl prakticky eliminován během 2. světové války. Důvodem bylo přerušení obchodů způsobené válkou. McCoy tvrdí, že mafie byla schopná získat kontrolu nad obchodem s heroinem z především díky nepředpokládaným důsledkům černého obchodu mezi hlavním vůdcem mafie Lucky Lucianem a americkou armádní rozvědkou.

Věty, které by jste určo nechtěli slyšet před operací...

24. července 2007 v 13:52 | sanynka (majitelka blogu) |  Vtípky
s))) Ha!
sense Neviděli jste moje hodinky?
sense To byla včera jízda. Nevzpomínám si, kdy jsem se naposledy tak opil.
-- Sakra! Strana 47 v příručce chybí!
jitula Tak, a teď to vyfotografujte ještě z téhle strany. To je opravdová hříčka přírody.
pro Peťana Raději to uschovejte. Budeme to potřebovat při pitvě.
sense Vrať to zpátky! Ošklivý pejsek!
auuuuuvajs Počkat, jestli je tohle jeho slezina, co jsem to pak uřízl?
kuk Podržte mi tohle... no... tu... věcičku.
Lampard :D Hej, přežil už někdo infuzi 500 ml téhle látky?

Lampard :D Sakra, zase nefunguje světlo!
Rozinka Za ledviny se platí pěkné peníze. A tenhle chlápek má dvě.
aja Zůstaňte všichni stát! Ztratil jsem kontaktní čočky!
aja Můžete někdo zastavit tu tlukoucí věc? Ruší mě to.
Lampard :D Kéž bych si nebyl zapomněl brýle.
what?? No, lidičky, bude to pro všechny z nás zajímavý pokus.
sense Sestro! To nebyl ten člověk, kterému jsme měli změnit pohlaví?!
Lampard :D Doufám, že už má nějaké děti...
sense Jen klid. Myslím, že je to dost ostré.
sense Sestro, podepsal nám ten pacient souhlas s darováním orgánů?
jitula Proč sis teď vzpomněla, že se chceš rozvést?
gvusc.p HOŘÍ! HOŘÍ! Všichni opusťte sál!

Vtipná přísloví

24. července 2007 v 13:50 | sanynka (majitelka blogu) |  Vtípky

Vtipná Přísloví

Tak dlouho říkal HOP, až mu přeskočilo.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se přinese pivo.
Kdo jinému jámu kopá, je hrobník.
Co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znovu!
Láska i nemoce přenáší.
Kdo se směje naposled, ten má dlouhé vedení.
Darovanému koni na zuby nekoukej - obvykle je bezzubý.
Kdo šetří, má za tři. Kdo krade, má za sto.
Ani kuřeti zadarmo nehrabe. (bohnické přísloví)
Když nepůjde hora k Mohamedovi, přijede Mohamed lanovkou. (arabské přísloví)

Poznámky ze Žákajdy

24. července 2007 v 13:49 | sanynka (majitelka blogu) |  Vtípky
Po písemné práci snědl tahák.

Schován za učebnici fyziky vydává nechutné zvuky.

Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: "Pokud tě má ráda, vrátí se."

Poslán namočit houbu vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou.

Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.

Bije spolužáka deštníkem, ač není jeho.

Olizuje temperové barvy, a pak se diví, že zvrací.

Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.

Váš syn při hodině hraje mariáš, hlásí dvacet, nemá krále a pak se hádá...

Běhá po třídě a zvrací židličky.

Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou. Je podezření na lásku...

Nutil tělesně postiženého spolužáka, aby vylezl na strom.

Při měření ve fyzice používá vlastní měřící přístroj a prohlašuje, že školní voltmetry nestojí za nic.

Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymluvil se na to, že ho zajímají tajné chodby!

Posmívá se důstojníkům československé armády, kteří přišli informovat žáky ZŠ o studiu na vojenském gymnáziu.

Dává pozor, jestli dávám pozor, a když myslí, že nedávám, tak nedává pozor.

Napovídá nepovoleným způsobem.

Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat.

Močí do výše očí.

Poznámka učitele: Vaše dcera při hodině neustále brebentí a brebentí. Odpevěď: Buďte rád, že neslyšíte její matku!

Vylezl na okno a tam se usadil.

Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.

Smrká mi do výkladu.

O přestávce kopal do dveří, a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou.

Běhá po zdi.

Poznámka: Je drzá a neustále vyrušuje. Odpověď: To má po matce. Zmlátil jsem je obě. Otec.

Strká ptáka do topení! (poznámka žákovi, který dal do radiátoru chcíplého kosa)

Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který strašně dupe a funí.

Tahá děvčata za mléčné vaky.

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.

Má pod lavicí žirafu a ta kouří.

Dívá se na mě skrz pravítko a směje se mi, že jsem zelená.

Vyhrožuje mi smrtí.

Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížil jeho vážnost.

Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.

Straší děvčata ptákem (sova pálená).

Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici.

Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli.

Směje se mi za zády do očí.

Bezdůvodně kuká při hodině matematiky.

Zametá drobky vycpaným mývalem, poškozuje tak školní pomůcky.
Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ni skákala.

Výroky před smtrí

24. července 2007 v 13:45 | sanynka (majitelka blogu) |  Vtípky
---Jééé, užovka!---
---Zprava nic nejede...---
---Necítíš plyn? Rozsviť.---
---Tady je silný led, přejdeme na druhou stranu.---
---Pusť mě k tomu, já tomu rozumím.---
---Hoď mi sem to kladivo!---
---Miláčku, nechceš řídit?---
---Neboj se, není nabitá...---
---Brzdy jsou opravené, jedu je vyzkoušet.---
---Zmlátíme ho, vždyť je sám!---
---Teď mě vyfoť na skále.---
---Hele, tamhle je malý medvíďátko.---
---Neboj, pojistky jsem vypínal.---
---Byl jsem pyrotechnik, nevěříš?---
---Vím určitě, že je to ten červený drátek...---
---Koukej, padá hvězda.---
---Neslyšíš vlak?---
---Zbijeme ho, vždyť je sám!---
---Tohle dělal James Bond v posledním filmu.---
---Tady máš stopky a počítej, jak dlouho vydržím pod vodou.---
---Pusťte mě k tomu, já jsem odborník!---
---To auto proti nám jede po špatný straně.---
---Jen přes mou mrtvolu!!!---
---Hele tenhle zapalovač vypadá jako kolt....---
---Co to asi znamená "SELF DESTRUCTION YES OR NO"?---
---Neboj, včera tady bruslili.---
---Věř mi, tohle sem už dělal milionkrát.---
---Tady to můžeme přebrodit, před chvílí tu šly kačeny a voda jim byla po břicho.---
---Z leva taky dobrý...---
---Klid, udrží nás to oba.---
---Pejsku, pojď sem!---
+ Drží to lešení dobře?
+ Byl ten jed opravdu na krysy?
+ Schováme se před bouří pod strom!
+ vyfoukám si vlasy ve vaně...
+ Je ta studna dost hluboká?
+ Smrdí tu plyn,půjčíš mi zapalovač,ať se podívám...
+ Je ten vlak rozjetý?
+ Podkopni mi tu židli!...
+ Kapitán ponorky:,,jen si na chvíli otevřu okno"
+ V zájmu vědy musím zjistit,jestli je ten prášek jedovatý nebo ne...
+Kde je ksakru ta páčka záchranného padáku?...

Hladiny šílenství

24. července 2007 v 13:42 | sanynka (majitelka blogu) |  Vtípky
 • Během polední přestávky si sedněte do svého zaparkovaného auta se slunečními brýlemi na očích a miřte fénem na kolem jedoucí vozy. Sledujte, zda zpomalí.
 • Pokaždé, když Vás někdo o něco požádá, zeptejte se ho, jestli si k tomu přeje hranolky.
 • Postavte odpadkový koš na psací stůl a nalepte na něj štítek, "příchozí pošta."
 • Všechny věty zakončujte prohlášením: "přesně jak pravilo staré proroctví."
 • Ptejte se lidí jakého jsou pohlaví a po jejich odpovědi se hystericky rozesmějte.
 • Při odchodu ze zoologické zahrady začněte běžet směrem k parkovišti a křičte: 'Zachraň se, kdo můžeš, utekli jim!'
 • Po tři týdny nahrazujte kávu v kávovaru kávou bez kofejnu a jakmile si všichni odvyknou na kofein, uvařte řádného turka.
 • Trvejte na tom, že Vaše emailova adresa je : Xena nebo Elvis